Rasens Historie

Dette er et kort utdrag fra en dokumentar som forklarer opphavet til Pekingeseren.